Anders anor ser Du översiktligt här eller välj person ur vidstående register.

Den här målade tavlan med Anders Andersson har på baksidan en maskinskriven lapp med följande text:

 Denna tavla, föreställande Anders Andersson, född 12.12 1828 och död 2.2 1918, är målad av Carl Birger Engelbrekt Nordström (3:21) efter ett fotografi, är skänkt av denne till Hässla Släktförening vid föreningens bildande den 11.10 1952.

 Birger Nordström föddes 1914 i Krylbo, Folkärna, Dalarna och var barnbarns barn till Anders. Birger avled 1991 i Sundbyberg.

 

Åter till Hässla-släktens stam och huvudgrenar