DNA-genealogi och Hässla-släkten

 

För några år sedan läste jag i National Geographic om ett nystartat projekt som avsåg att kartlägga människans utbredning från sitt förmodade urhem i Afrika för så där 60 000 år sedan. Man tror att klimatförändringar gjorde det möjligt (nödvändigt?) för våra förfäder att vandra norrut i takt med att den dåvarande inlandsisen smälte. För ca 30 000 år sedan hade våra förfäder nått Europa och började befolka kontinenten.

 

När vetenskapsmännen upptäckte DNA och fann ut hur våra gener ärvdes så upptäckte man även att vissa DNA-bitar ärvdes opåverkade från föräldrar till barn under många generationer. Dessa DNA-bitar som ingår i den s k Y-kromosomen (som ärvs från far till son) kan också spåras i gamla arkeologiska människoben. Man har också funnit att dessa DNA muterar, dvs förändras med viss regelbundenhet, vilket gör det möjligt att följa människornas utbredning på jorden. Människor med samma Y-DNA förs till en s k haplogrupp. Regioner med stor andel av en viss haplogrupp kan antas vara platsen för gruppens ursprung samt också den ungefärliga tiden för mutationens uppkomst.

 

För kvinnor finns en motsvarande spårbarhet i den s k mitokondriella DNA (mtDNA). Dessa ärvs av både döttrar och söner från modern, men bara dottern för moderns mtDNA vidare till sin dotter osv. Män har således båda Y-DNA och mtDNA medan kvinnor däremot bara har mtDNA.

 

Jag testade mig 2006 för både Y-DNA och mtDNA. Eftersom min mormorsmor var HS stammoder nr 1 (Johanna Andersdotter) så är således mitt mtDNA samma som hennes. Och samma som alla hennes anor på mödernesidan ner till den ursprungliga mutationen som gav upphov till haplogruppen.

 

Enl testet tillhör mitt mtDNA haplogrupp H (se certifikat och gruppens ursprung). Enl källor är denna grupp en av de större i Europa (mer än 30% av befolkningen) men är också representerad på de flesta andra ställen på jorden. Genom att lägga in testresultatet i en databas, t ex FamilyTreeDNA, kan man få ”träff” på någon annans mtDNA. I princip har vi då således en gemensam anmoder någonstans i historiens gryning, dock inte längre bort än för 1000 generationer sedan – förmodligen senare. Några träffar har jag fått, men ingen som pekar ut en viss ”anmoder”. Men ju fler som testar sig och lägger in sina resultat i databasen så ökar chansen att hitta en gemensam ana! Kanske inte ”urmodern” inom haplogruppen utan någon mera näraliggande i tiden.

 

Ovanstående är ett försök att i stora drag förklara DNA och dess kopplingar till släktforskning. Det finns mycken litteratur i ämnet för den som vill öka sin kunskap. Läs t ex Bryan Sykes: Evas sju döttrar (http://www.bokrecension.se/9137117874). Se även nedanstående länkar.

 

Kurt Karlsson

 

https://www3.nationalgeographic.com/genographic/participate.html

http://www.vasabladet.fi/story.aspx?storyID=2429

http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=145&a=558414&rss=1399

http://atlantisinireland.com/DNA/Europeernas_DNA.php

http://slaktsagan.wordpress.com/2007/06/28/slaktforskning-och-genetik-del-1-mtdna/

 

 

Tillbaka till HÄSSLA_SLÄKTFÖRENING