Stammoder 2 för Hässla-släkten. Född 1830-08-17 i Garpenberg (Dala). Död 1899-09-21 i Garpenberg (Dala). Begravd i Garpenberg (Dala).

Anna Kristina (Stina) Olsdotter. Född 1830-08-17 i Garpenberg (Dala). Död 1899-09-21 i Garpenberg (Dala).   f Olof Ersson. Född 1784-12-16 i Långbro, Garpenberg (Dala). Död 1853-10-09 i Långbro, Garpenberg (Dala).   ff Erik Olsson. Född 1743-01-13 i Långbro, Garpenberg (Dala). Död 1816-08-07 i Långbro, Garpenberg (Dala). Gruvarbetare.   fff Olof Andersson. Född 1712-10-27 i Långbro, Garpenberg (Dala). Död 1793-06-03 i Långbro, Garpenberg (Dala).   ffff Anders Persson. Född 1678. Död 1737. Konstvaktare.  
fffm Catharina Olofsdotter. Född 1682 i Garpenberg (Dala). Död 1765-12-09 i Garpenberg (Dala).  
ffm Elisabeth Andersdotter. Född 1710-04-25 i Ryllshyttan, Garpenberg (Dala). Död 1749-07-12 i Långbro, Garpenberg (Dala).   ffmf Anders Eriksson Winter.  
ffmm Malena Eriksdotter. Född 1671 i By (Dala).  
fm Cajsa Andersdotter. Född 1746-09-08 i Plogsbo, Garpenberg (Dala). Död i lungsot 1813-06-17 i Långbro, Garpenberg (Dala).   fmf Anders Andersson. Född 1707-07-28 i Klostret, Husby kbfd (Dala). Död 1779-05-29 i Plogsbo, Garpenberg (Dala).   fmff Anders Larsson. Född 1669-05-05 i Hedemora (Dala). Död 1737-02-13 i Husby kbfd (Dala).  
fmfm Karin Eriksdotter. Född i Stora Skedvi (Dala). Död efter 1737.  
fmm Christina Andersdotter. Född 1720-12-12 i Plogsbo, Garpenberg (Dala). Död av slag och ålderdomsbräckligheter 1799-11-30 i Plogsbo, Garpenberg (Dala).   fmmf Anders Eriksson. Född 1677 i Plogsbo, Garpenberg (Dala). Död 1752-05-03 i Plogsbo, Garpenberg (Dala).  
fmmm Karin Bengtsdotter. Född 1687 i Kjettsbo, Garpenberg (Dala). Död i lungsot 1733.  
m Anna Andersdotter. Född 1794-11-17 i Garpenberg (Dala). Död 1878-07-18 i Hässlen, Garpenberg (Dala).   mf Anders Jansson. Född 1743-10-23. Död 1800-04-26 i Garpenberg (Dala).   mff Johan (Jan) Andersson. Född 1717-12-20 i Ryllshyttan, Garpenberg (Dala). Död 1788-03-09 i Ryllshyttan, Garpenberg (Dala).   mfff Anders Andersson.  
mffm Chersti Johansdotter.  
mfm Stina Ersdotter. Född 1715-10-18 i Persbo, Garpenberg (Dala). Död 1792-02-28 i Ryllshyttan, Garpenberg (Dala).   mfmf Erik Persson. Född 1679 i Persbo, Garpenberg (Dala). Död 1752-11-30 i Persbo, Garpenberg (Dala).  
mfmm Karin Knutsdotter. Född omkring 1693. Död 1729 i Persbo, Garpenberg (Dala).  
mm Cajsa Olsdotter. Född 1756-09-17 i Långbro, Garpenberg (Dala). Död 1810-09-09 i Ryllshyttan, Garpenberg (Dala).   mmf Olof Andersson. Född 1712-10-27 i Långbro, Garpenberg (Dala). Död 1793-06-03 i Långbro, Garpenberg (Dala).   mmff Anders Persson. Född 1678. Död 1737. Konstvaktare.  
mmfm Catharina Olofsdotter. Född 1682 i Garpenberg (Dala). Död 1765-12-09 i Garpenberg (Dala).  
mmm Anna Michelsdotter. Född 1715-09-11 i Garpenberg (Dala). Död 1798-04-07 i Garpenberg (Dala).   mmmf Michel Persson. Född omkring 1687 i Garpenberg (Dala). Död 1738-01-29 i Garpenberg (Dala).  
mmmm Elisabeth Jöransdotter. Född 1681. Död 1755-04-30.  

Levnadsbeskrivning

Anna föddes som sjätte barn i familjen men två av hennes syskon var redan döda. Ännu ett syskon föds efter några år men även detta avlider. Anna växte förmodligen upp i Långbro, Garpenberg men om hennes levnad före giftermålet med Anders vet vi inte mycket. När hon 1867 vigdes med Anders hade hon dock redan då två barn. Äldsta barnet, August, var förmodligen utackorderad och följde därför inte med till Anders vilket däremot sonen Johan gjorde. I äktenskapet med Anders får hon så ytterligare 4 barn.
Annas levnad i övrigt tillsammans med Anders framgår av dennes levnadsbeskrivning. Se även Fredrik Hasselkvists tal vid bildandet av Hässla Släktförening 1952

Gifte och barn

Gift 1867-02-23 i Garpenberg (Dala)

Anders Andersson. Stamfader för Hässla-släkten. Född 1828-12-18 i Sörsjön, Ramsberg (Väsm). Död 1918-02-02 i Borlänge kbfd (Dala).

August Johansson Busk. Skräddare. HS släktgren 7 . Född i uä rel (fader okänd) 1853-07-28 i Garpenberg (Dala). Död 1950-02-15 i Garpenberg (Dala).

Johan Dahl. Stadsbud. HS släktgren 8. Född i uä relation (fader okänd) 1864-05-15 i Garpenberg (Dala). Död 1948-03-17 i Brännkyrka fs, Stockholm (Södm).

Karl Erik Andersson. Byggmästare. HS släktgren 9. Född 1867-03-16 i Garpenberg (Dala). Död 1926-11-25 i Grytnäs (Dala).

Lars Fredrik Hasselkvist. HS släktgren 10 (slkod G). Född 1869-08-22 i Garpenberg (Dala). Död 1962-02-26 i Borlänge kbfd (Dala).

Anna Augusta Hagström (f Andersson). HS släktgren 11. Född 1871-10-09 i Garpenberg (Dala). Död 1943-04-18 i Hedemora (Dala).

Bror Alfred Friberg. HS släktgren 12. Född 1877-01-31 i Garpenberg (Dala). Död 1962-06-05 i Bridgeport, CT, USA.

 

Åter till Hässla-släktens stam och huvudgrenar