Stammoder 1 för Hässla-släkten. Född 1825-05-19 i Kittlingsberg, Norrbärke (Dala). Död i barnsängsfeber 1866-03-03 i Hässlen, Garpenberg (Dala).

Johanna Andersdotter. Född 1825-05-19 i Kittlingsberg, Norrbärke (Dala). Död i barnsängsfeber 1866-03-03 i Hässlen, Garpenberg (Dala).   f Anders Jacobsson. Född 1791-02-25 i Kittlingsberg, Norrbärke (Dala). Död 1868.   ff Jacob Jacobsson. Född 1764-08-10 i Kittlingsberg, Norrbärke (Dala). Död 1813-03-01 i Kittlingsberg, Norrbärke (Dala).   fff Jacob Ersson. Född 1731-07-22 i Lövåsen, Ramsberg (Väsm). Död 1804-05-11 i Kittlingsberget, Norrbärke (Dala).   ffff Eric Ersson. Född troligen 1693-05-18 i Sången, Söderbärke (Dala). Död 1765 i Lövåsen, Ramsberg (Väsm).  
fffm Kerstin (Christin) Larsdotter. Född troligen 1689-07-03 i Sandtjärn, Ramsberg (Väsm). Död 1764 i Lövåsen, Ramsberg (Västm).  
ffm Maria Samuelsdotter. Född 1732-11-11 i Kittlingsberg, Norrbärke (Dala). Död 1804-05-11 i Kittlingsberg, Norrbärke (Dala).   ffmf Samuel Persson. Född 1704. Död 1769.  
ffmm Anna Persdotter. Född 1707. Död (ev 1784) 1789.  
fm Margareta Eliasdotter. Född 1765-05-01 i Ljusåsen, Norrbärke (Dala). Död 1829-12-25 i Övre Backbyn, Norrbärke (Dala).   fmf Elias Jansson. Född 1731. Död 1773 i Norrbärke (Dala).   fmff Jonas Eliasson. Född 1669. Död 1751 i Norrbärke (Dala).  
fmfm Lusia? Gabrielsdotter. Född 1687. Död 1765 i Norrbärke (Dala).  
fmm Katarina Andersdotter. Född 1725-07-29. Död 1765 i Norrbärke (Dala).   fmmf Anders Stålberg. Död före 1751 i Norrbärke (Dala).  
fmmm Kerstin Olsdotter. Född 1702. Död 1764-07-10 i Norrbärke (Dala).  
m Anna Danielsdotter. Född 1794-03-26 i Söndagsbyn, Norrbärke (Dala). Död 1830-04-13 i Kittlingsberg, Norrbärke (Dala).   mf Daniel Abrahamsson. Född 1764-12-26 i Norrbärke (Dala). Död 1843-01-28 i Söndagsbyn, Norrbärke (Dala).   mff Abraham Danielsson. Född 1740-01-15 i Kittlingsberg, Norrbärke (Dala). Död 1815-04-17 i Kittlingsberg, Norrbärke (Dala).   mfff Daniel Mattson. Född 1713-02-16 i Simmelsjön, Norrbärke (Dala). Död 1773-09-19.  
mffm Catharina Hindersdotter. Född 1711-09-16 i Kittlingsberg, Norrbärke (Dala). Död 1763-11-01 i Kittlingsberg, Norrbärke (Dala).  
mfm Stina Johansdotter. Född 1740-10-18. Död 1824-03-04.   mfmf Johan Olofsson. Född 1709-02-24 i Skommarbo, Norrbärke (Dala). Död 1776-10-13.  
mfmm Lisbeth (Elisabeth) Larsdotter. Född 1714-04-07 i N. Starbo, Norrbärke (Dala). Död 1794-12-28.  
mm Maria Andersdotter. Född 1766-11-06 i Snöån, Norrbärke (Dala). Död 1850-05-08 i Söndagsbyn, Norrbärke (Dala).   mmf Anders Andersson Skut. Döpt 1738-11-26 i Snöån, Norrbärke (Dala). Död 1806 i Snöån, Norrbärke (Dala).   mmff Anders Persson Skut. Född 1701-09-09. Död 1776-07-26 i Snöån, Norrbärke (Dala).  
mmfm Anna Hansdotter. Född 1706-03-10 i Ibbarbo, Norrbärke (Dala). Död 1803-02-06 i Snöån, Norrbärke (Dala).  
mmm Kristina (Christina) Nilsdotter. Född 1736-09-18 i Morgården, Norrbärke (Dala). Död 1776-04-20 i Snöån, Norrbärke (Dala).   mmmf Nils Larsson Morin. Född 1701-08-07 i Norrbärke (Dala). Död 1773-06-14 i Morgården, Norrbärke (Dala).  
mmmm Kerstin Olofsdotter. Född 1710-03-01 i Torrfasten, Grangärde (Dala). Död 1747-11-04 i Morgården, Norrbärke (Dala).  

Levnadsbeskrivning

Johanna föddes som femte barn i familjen och växte förmodligen upp i Kittlingsberget, Norrbärke. När Johanna var 5 år avled hennes mor och syskonskaran hade nu utökats med ytterligare ett syskon.
Med 4-5 barn i huset behövdes en ny mor och hennes far, Anders Jacobsson, gifte om sig 1931 med Greta Hansdotter från närbelägna Malingsbo. Johanna fick nu dessutom en fosterbror, som var född 1830 och sedan en halvbror, född 1832.
Johannas vidare öden fram till giftermålet med Anders Andersson är obekanta men troligtvis vistas hon forfarande i Norrbärke eftersom lysningsattesten är utfärdad den 12 oktor 1854 i Norrbärke.
Johannas levnad tillsammans med Anders framgår av dennes levnadsbeskrivning. Se även Fredrik Hasselkvists tal vid bildandet av Hässla Släktförening 1952.

Gifte och barn

Gift 1854-12-02

Anders Andersson. Stamfader för Hässla-släkten. Född 1828-12-18 i Sörsjön, Ramsberg (Väsm). Död 1918-02-02 i Borlänge kbfd (Dala).

Carl Adolf Strömbom. HS släktgren 1. Född i uä rel (fader okänd) 1847-12-19 i Kittlingsberg, Norrbärke (Dala). Smältsmed. Död 1925-07-21 i Korså Bruk, Sundborn (Dala).

Anders Gustaf Lådén (f Andersson). HS släktgren 2. Född 1855-08-16 i Sörsjön, Ramsberg (Väsm). Modellsnickare. Död av ålderdomssvaghet 1941-01-12 i Avesta (Dala).

Per Johan Andersson. HS släktgren 3. Född 1856-11-27 i Sörsjön, Ramsberg (Väsm). Död 1936-10-29 i Krylbo kbfd (Dala). Snickare.

Vilhelm August Lindgren. HS släktgren 4. Född 1861-11-19 i Garpenberg (Dala). Snickare. Död 1941-06-15 i Säters stadsförs (Dala).

Erik Albert Lindgren. HS släktgren 5. Född 1863-09-05 i Garpenberg (Dala). Snickare. Död 1934-06-29 i Horndals kbfd (Dala).

Johanna Karolina (Lina)* Andersson. HS släktgren 6. Född 1864-05-15 i Hässlen, Garpenberg (Dala). Död 1935-08-07 i Lena (Uppl).

 

Åter till Hässla-släktens stam och huvudgrenar