In english!

Hässla Släktförening grundades den 11 oktober 1952, i Stockholm. Grundare var John Andersson (släktgren 3), Karl-Erik Söderlund (släktgren 6) och några andra intresserade personer. Ändamålet var enligt stadgarna:

Till medlem kan antagas varje man eller kvinna som uppnått 16 års ålder och som är ättling till i släktboken namngivna personer (man eller kvinna) eller gift med eller sammanlevande med eller efterlevande till sådan person. Medlemskap vinnes genom anmälan till styrelsen som därom beslutar. Medlemsavgiften är f n 50 kr/år.

Intresset var stort i början men efter några år har det falnat utom för en grupp av mer eller mindre entusiastiska personer. År 1961 avgick hela styrelsen och en ny styrelse valdes med Kurt Karlsson (släktgren 6) som ordförande. 2005 avgick Kurt och Marie (Mia) Wilén (släktgren 6) tog över. Mia avgick 2008 och till ny ordf valdes Nicklas Karlsson (släktgren 6). P g a personlig skäl avgick Nicklas under mandattiden och i stället övertog v ordförande Berndt Karlsson ordförandeskapet. Styrelsens sammansättning har varierat över åren men består nu tyvärr mest av medlemmar från släktgren 6 (undantaget är Stig Nilsson, släktgren 5). Föreningens verksamhet kan medlemmar se här efter att ha  erhållit lösenord från Kurt Karlsson, E-post: hessla(SNABELA)bredband.net

Genealogisk forskning har avslöjat att mesta av anfäderna levt som torpare i Dalarna, Västmanland och Småland. Några anfäder har spårats tillbaka till 1600-talet. Forskningen fortsätter men blir svårare ju längre bak i tiden sökandet går. Se anor för Anders Andersson, hans första hustru Johanna Andersdotter och hans andra hustru Stina Olsdotter. Är Du intresserad av hur DNA kan användas i samband med genealogi så klicka här.

Hässla Släktförening har ett årsmöte på sommaren och ger ut en tidning (Hasselbladet) en gång om året. Mötena lokaliseras ofta vid historiska platser i närheten av Stockholm. Ibland har föreningen besökt "fädernegården" Hässla i Garpenberg, Dalarna, som anfadern Anders Andersson arrenderade under tjugofyra år (1860-84). Platsen var sålunda barndomshemmet för barnen som senare blev de 12 släktgrenarna i Hässla-släkten. (se Hässla-släktens stam och huvudgrenar)

Ordf Berndt Karlsson har postadress: Kummingatan 34A, 754 48 Uppsala, tel 018-258336

Synpunkter på webbplatsen kan skickas till Kurt Karlsson som också svarar för släktregistret. E-postadress: kurto(SNABELA)bredband.net

 

Läs och lär om släktforskning på nättidningen RÖTTER och hos DIS

Överst på sidan

Denna hemsida är endast testad mot MS Internet Explorer 7.0 och Mozilla Firefox 2.0. Uppdaterad 2010-02-05