Född 1646-02-21 i Brunnsvik, Ludvika (Dala). Död 1698-05-29 i Torrfasten, Grangärde (Dala).

Per Nilsson. Född 1646-02-21 i Brunnsvik, Ludvika (Dala). Död 1698-05-29 i Torrfasten, Grangärde (Dala).   f Nils Olsson. Född 1612 i Söderbärke (Dala). Död 1663 i Ludvika (Dala).   ff Olof ?.          
   
       
   
           
   
       
   
m Malin Persdotter. Född 1619 i Norrvik, Ludvika (Dala). Död 1687-11-20 i Brunnsvik, Ludvika (Dala).   mf Per Arvidsson. Född 1569 i Norrvik, Ludvika (Dala). Död 1629-01-18 i Norrvik, Ludvika (Dala).   mff Arvid Bengtsson. Född 1530 i Norrvik, Ludvika (Dala). Död i Norrvik, Ludvika (Dala).   mfff Bengt Larsson. Född 1500.  
mffm Kerstin Arvidsdotter. Född.  
       
   
mm Sigrid Vidiksdotter. Född 1588 i Norrvik, Ludvika (Dala). Död 1656-05-04 i Norrvik, Ludvika (Dala).   mmf Vidik Hansson. Född 1548 i Norrvik, Ludvika (Dala). Död 1628-04-26 i Norrvik, Ludvika (Dala).   mmff Hans Larsson. Född 1520 i Norrvik, Ludvika (Dala). Död 1572 i Norrvik, Ludvika (Dala).  
   
mmm Malin Hencesdotter.   mmmf Hence Babelsfurt. Född.  
mmmm Marit ?. Född i Norrvik, Ludvika (Dala).  

Levnadsbeskrivning

Grangärde domböcker: Anno 1691 den 6 och 7 Juli. Pehr Nilsson i Torrfasten har öfverlåtit och försåldt till sin broder, Nils Nilsson i Brunswik, sin ärfde brodersdehl efter sin fader Nils Olsson ibidem, den 2 Maj 1691. Oppböds nu första gången. Anno 1704 den 29 Februari. Uppviste Lars Pehrsson i Brunswik ett breff undertechnadt den 2 Maj 1691, hvarmedh han bekräftar hurusom hans företrädare i giftet, framlidne Nils Nilsson, för 100 skeppund tackjern och 60 dr kpmt aff sinom broder, Pehr Nilsson i Torrfasten, inlöst en brodersdehl i arf fallen efter fadern uti Brunswik. Sammaledes har Lars Pehrsson den 9 Juni 1698 af Erich Hansson i W. Moren inlöst 1/9 i Nils Olssons hemman i Brunswik för 315 dr och 10 skeppund tackjern. Dito vidgår Oloff Olsson sigh med vedervörligt samtycke af svärmodern, hustru Brita Nilsdotter, och hustrun Brita Johansdotter hafva sålt all deras bördsrätt i samma hemman till Lars Pehrsson för 200 skeppund tackjern enligt bref den 25 Januari 1701. Meddeltes fasta öfver samtlige kiöp.

Söderbärke domböcker: Anno 1692 den 18 och 19 Jan. Pehr Nilsson i Gränge sochn och Brunswik samt Erich Bengtsson, Johan Zachrisson och Hans Jöransson ibidem, hafva öfverlåtit under rent köp till deras syskonebarn, Olof och Hans Anderssöner i Tholsbo, en half brodersdehl i Pehr Ols hemman i Tholsbo, den 6 September 1691. Oppbiöds dett köp nu första gången. Anno 1692 den 20 och 21 Juni. Pehr Nilsson i Torrfastet och Gränge sochn, på sin och dess medarfvingars och syskons vägnar efter Nils Olsson i Brunsvik, har såldt till salig Pehr Olssons arfvingar i Tholsbo den arfsegendom, som dem tillfallit i Tholsbo, enligt köp den 22 Juni 1692. Oppbiöds första resan.

Gifte och barn

Gift 1676-10-08

Karin Larsdotter. Född 1644-01-26 i Persbo, Ludvika (Dala). Död 1722-03-10 i Torrfasten, Grangärde (Dala).

Nils Persson. Född 1677-07-03 i Torrfasten, Grangärde (Dala).

Lars Persson. Född 1678-12-15 i Torrfasten, Grangärde (Dala). Död 1748 i Grangärde (Dala).

Malin Persdotter. Född 1680-03-07 i Torrfasten, Grangärde (Dala).

Olof Persson. Född 1681-11-27 i Torrfasten, Grangärde (Dala). Död 1682 i Torrfasten, Grangärde (Dala).

Olof Persson. Född 1682-12-17 i Torrfasten, Grangärde (Dala). Död 1754-01-06 i Torrfasten, Grangärde (Dala).

Karin Persdotter. Född 1686-10-10 i Torrfasten, Grangärde (Dala).

Per Persson. Född 1687-12-28 i Torrfasten, Grangärde (Dala).