Anna Kristina (Stina) Olsdotter.

Stammoder 2 för Hässla-släkten. Född 1830-08-17 i Garpenberg Dalarna. Gift 1867. Död 1899-09-21 i Garpenberg Dalarna.

Levnadsbeskrivning

Anna föddes som sjätte barn i familjen men två av hennes syskon var redan döda. Ännu ett syskon föds efter några år men även detta avlider. Anna växte förmodligen upp i Långbro, Garpenberg men om hennes levnad före giftermålet med Anders vet vi inte mycket. När hon 1867 vigdes med Anders hade hon dock redan då två barn. Äldsta barnet, August, var förmodligen utackorderad och följde därför inte med till Anders vilket däremot sonen Johan gjorde. I äktenskapet med Anders får hon så ytterligare 4 barn.

Annas levnad i övrigt tillsammans med Anders framgår av dennes levnadsbeskrivning. Se även Fredrik Hasselkvists tal vid bildandet av Hässla Släktförening 1952

Far Olof Ersson. Född 1784-12-16 i Långbro, Garpenberg, Dalarna. Död 1853-10-09 i Långbro Garpenberg, Dalarna.

Mor Anna Andersdotter. Född 1794-11-17. Gift 1813. Annas giftoman var vaskfogden Per Larsson. Död 1878-07-18.

Stinas övriga anor kan Du se här!

Gift 1867-02-23 med
Anders Andersson. Stamfader för Hässla-släkten. Född 1828-12-18 i Sörsjön Ramsberg, Västmanland. Änkling 1866-03-03 i Garpenberg Dalarna. Död 1918-02-02 i Borlänge Dalarna.

Barn:

August Busk. HS släktgren 7 . Född i uä rel (fader okänd) 1853-07-28 i Garpenberg Dalarna. Styvson till Anders Andersson 1867. Död 1950-02-15 i Garpenberg Dalarna.

Johan Dahl. HS släktgren 8. Född i uä relation (fader okänd) 1864-05-15 i Garpenberg Dalarna. Styvson till Anders Andersson 1867. Död 1948-03-17 i Brännkyrka fs, Stockholm.

Karl Erik Andersson. HS släktgren 9. Född 1867-03-16 i Garpenberg Dalarna. Död 1926-11-25 i Grytnäs Dalarna.

Lars Fredrik Hasselkvist. HS släktgren 10. Född 1869-08-22 i Garpenberg Dalarna. Död 1962-02-26 i Borlänge Dalarna.

Anna Augusta Hagström. HS släktgren 11. Född 1871-10-09 i Garpenberg Dalarna. Död 1943-04-18 i Hedemora Dalarna.

Bror Alfred Friberg. HS släktgren 12. Född 1877-01-31 i Garpenberg Dalarna. Död 1962-06-05 i Bridgeport Conn., USA.

Hässla-släktens stam och huvudgrenar

Överst på sidan