Johanna Andersdotter

Stammoder 1 för Hässla-släkten. Född 1825-05-19 i Kittlingsberg, Norrbärke, Dalarna. Inflyttad 1854 till Sörsjön, Ramsberg, Västmanland. Inflyttad 1857 till Bornholm, Malingsbo, Dalarna. Inflyttad 1860 till Hässlen, Garpenberg, Dalarna. Gift 1854. Föder ett dött gossebarn 1866-02-23 i Hässlen, Garpenberg. Död i barnsängsfeber 1866-03-03 i Hässlen, Garpenberg.

Levnadsbeskrivning

Johanna föddes som femte barn i familjen och växte förmodligen upp i Kittlingsberget, Norrbärke. När Johanna var 5 år avled hennes mor och syskonskaran hade nu utökats med ytterligare ett syskon.

Med 4-5 barn i huset behövdes en ny mor och hennes far Anders J. gifte om sig 1831 med Greta Hansdotter från närbelägna Malingsbo. Johanna fick nu dessutom en fosterbror, som var född 1830 och sedan en halvbror, född 1832.

Johannas vidare öden fram till giftermålet med Anders är obekanta men troligtvis vistas hon fortfarande i Norrbärke eftersom lysningsattesten är utfärdad den 12 oktober 1854 i Norrbärke.

Johannas levnad tillsammans med Anders framgår av dennes levnadsbeskrivning. Se även Fredrik Hasselkvists tal vid bildandet av Hässla Släktförening 1952.

Far Anders Jacobsson. Född 1791-02-25 i Kittlingsberget, Norrbärke, Dalarna. Änkling 1830 i Kittlingsberget, Norrbärke, Dalarna. Död 1868.

Mor Anna Danielsdotter. Född 1794-03-26 i Söndagsbyn, Norrbärke, Dalarna. Död 1830-04-13 i Kittlingsberget, Norrbärke, Dalarna.

Johannas övriga anor kan Du se här! Hur Johannas mtDNA har framtagits kan Du läsa om här.

Gift 1854-12-02 med
Anders Andersson. Stamfader för Hässla-släkten. Född 1828-12-18 i Sörsjön, Ramsberg, Västmanland. Änkling 1866-03-03 i Garpenberg, Dalarna. Död 1918-02-02 i Borlänge, Dalarna.

Barn:

Carl Adolf Strömbom. HS släktgren 1. Född i uä rel (fader okänd) 1847-12-19 i Kittlingsberg, Norrbärke, Dalarna. Styvson till Anders Andersson 1854. Död 1925-07-21 i Korså Bruk, Sundborn, Dalarna.

Anders Gustaf Lådén. HS släktgren 2. Född 1855-08-16 i Sörsjön, Ramsberg, Västmanland. Död av ålderdomssvaghet 1941-01-12 i Avesta, Dalarna.

Per Johan Andersson. HS släktgren 3. Född 1856-11-27 i Sörsjön, Ramsberg, Västmanland. Död 1936-10-29 i Krylbo, Dalarna.

Vilhelm August Lindgren. HS släktgren 4. Född 1861-11-19 i Garpenberg, Dalarna. Död 1941-06-15 i Säter, Dalarna.

Erik Albert Lindgren. HS släktgren 5. Född 1863-09-05 i Garpenberg, Dalarna. Död 1934-06-29 i By, Horndal, Dalarna.

Johanna Carolina (Lina)* Andersson. HS släktgren 6. Född 1864-05-15 i Garpenberg, Dalarna. Död 1935-08-07 i Lena, Uppland.

Hässla-släktens stam och huvudgrenar

Överst på sidan